9. 2. 2023

Jsme držitelé ocenění Nejlépe řízená firma v Česku

Přes všechna úskalí, která s sebou neslo covidové období, se nám podařilo získat titul Czech Best Managed Companies 2022. Rodinná firma Health Academy se tak zařadila mezi nejlépe řízené společnosti v Česku. Program Czech Best Managed Companies každoročně vyhlašuje společnost Deloitte a po celém světě v něm oceňuje kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností.

Stejně jako v roce 2021 čelily i v roce 2022 firmy vlivům a výzvám, které je mohly dostat do těžkostí. Mnohé z nich zaznamenaly pokles obratu, problémy se zaměstnanci nebo tlak na předem neočekávané dodavatelsko-odběratelské vztahy. Ocenění pro nás proto neznamená jen vítězství v programu, ale především v boji proti nepřízni doby. Nezávislá odborná porota u každé společnosti hodnotila 4 klíčové pilíře: firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu spolu s inovacemifiremní kulturu.

Best Managed Companies je uznávaný globální program podporující rozvoj a oceňující kvalitu a úspěch předních soukromě vlastněných a řízených společností. Jeho cílem je vytvořit globální platformu podporující mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností předních privátních firem.

Program oceňuje celkový úspěch a kvality společností, včetně jejich top managementu, a nabízí odbornou podporu s cílem zajistit úspěch firem také v budoucnu. Program je postavený na osvědčené globální metodice Deloitte, která hodnotí kvalitu řízení firmy a managementu v následujících oblastech: strategické směřování, produktivita a inovace, firemní kultura, a struktura řízení a finanční výkonnost. Titul Best Managed Company může společnost získat opakovaně, tedy i několik let po sobě.

Program byl založen v roce 1993 v Kanadě a od té doby představuje nejvýznamnější podnikatelské ocenění svého druhu. Ocenění Best Managed je dnes vedle Kanady udělováno společnostem v České republice, Německu, Belgii, Nizozemí, Irsku, Itálii, Švédsku, Dánsku, Norsku, Turecku, USA, Chile, Mexiku, Singapuru, Indonésii, Malajsii, Austrálii, Číně, Francii, Velké Británii a v Japonsku.

Unikátnost programu Czech Best Managed Companies

  • Je zaměřený na české soukromě vlastněné a řízené společnosti.
  • Oceňuje obchodní výsledky i udržitelný růst společnosti.
  • Hodnotí úsilí celé organizace a jejího managementu.
  • Měří více než jen finanční výkonnost.
  • Umožňuje firmám vhled do nejlepších praktických postupů (tzv. best practices), který společnostem zpřístupňuje během procesu přípravy jejich přihlášky.
  • Společnosti se stávají součástí globální komunity Best Managed Companies.
Na hlavní stranu →