9. 2. 2024

Lambda-sys zrychluje v Health Academy logistické procesy

Lambda-sys je komplexní systém vhodný pro řízení firem. Poskytuje dokonalý servis od řízení skladových procesů přes e-shop a správu maloobchodních prodejen až po backoffice. Společnost Health Academy jejím zavedením plánuje zrychlit a ještě více zefektivnit veškeré logistické procesy, čímž potvrzuje svou strategii neustále zvyšovat standart služeb jak pro zákazníky vlastního e-shopu či velkoobchodní partnery, tak také coby poskytovatel fulfillmentových služeb pro zákazníky dalších provozovatelů e-shopů.  

Snižujeme náklady

Díky zavedení Labda-sys je možné optimalizovat a zjednodušit všechny procesy, což v konečném důsledku vede jak úsporám časovým, tak také finančním. Veškerá pracovní rozhraní jsou velice intuitivní a jednoduchá, takže zaměstnanci jsou vedeni krok za krokem, čímž se eliminuje chybovost. Díky logování je možné na základě stanovených parametrů odměňovat zaměstnance podle jejich skutečného výkonu, že vede k jejich vyšší motivaci. Podle aktuální objemů práce systém zaměstnancům určuje, jakou práci mají vykonávat, takže nedochází ke zbytečným prostojům.

Hlídáme expirace

Díky práci s rozměry a váhou produktů je možné optimálně využít prostor skladu a díky snadné modifikaci systému a jeho škálovatelnosti je možné také velice snadno zvládnout práci s obměnou či rozšiřováním sortimentu. K výhodám, které systém nabízí, patří mimo jiné hlídání expirací, kdy systém podle nastavených preferencí a díky různé práci s vyskladňováním zajistí, aby nedocházelo ke zbytečným expiracím, a tedy ztrátám. Velká výhoda spočívá v tom, že systém funguje on-line, a není třeba nic instalovat.

Kompatibilita se stávajícími systémy

K dalším přednostem systému patří součinnost se stávajícími, případně budoucími systémy, jako je Pohoda nebo Shoptet. Díky tomu může zpracování objednávek probíhat zcela automaticky, přičemž pracovníci skladu mají k dispozici veškeré potřebné údaje na mobilních PDA a pro expresní logistiku vznikají v pickovacích prostorách Health Academy mobilní pracoviště. Ta celý proces ještě dále urychlí, takže spolu se společností Wolt tak Health Academy může rozšířit nabídku doručení „fast delivery“, kdy je zboží u zákazníka již do 90 minu.

Zkvalitnění služeb pro fulfillment

Moderní balicí stanoviště vybavená dotykovými obrazovkami spolu s optimalizací procesů přispívají ke zrychlení expedice až o 80 %. To už nyní oceňují nejen koneční spotřebitelé, ale také velkoobchodní partneři a zákazníci, kterým společnost Health Academy nabízí své fulfillmentové služby. Díky sysému Labda-sys je nyní velice jednoduché reportovat skladové zásoby a provádět průběžné elektrizované inventury.

Zvyšování standardů a ochrana přírody

Zefektivnění procesů nyní umožňuje násobné zvýšení kapacity příjmu objednávek. „Věříme, že implementací systému Lamb-sys vyjdeme vstříc potřebám našich obchodních partnerů a zákazníků, a díky digitalizaci, která takovéto procesy umožňuje, přispějeme také k vyšší efektivitě a následným úsporám našim i našich partnerů. Věříme také že vyšší efektivita přispěje ke snížení uhlíkové stopy, čímž naplňujeme náš závazek chránit přírodu, potažmo celou naši planetu,“ uzavírá Michal Valent, Co-founder and owner, Health Academy.

Na hlavní stranu →