9. 2. 2024

Lambda-sys zrychluje v Health Academy logistické procesy

Společnost Health Academy, s. r. o., realizuje projekt Digitální transformace společnosti Health Academy, s. r. o., jehož cílem je zavedení nového komplexního řídícího systému společnosti Health Academy. Na tento projekt je poskytovaná finanční podpora od Evropské unie.

Lambda-sys je komplexní systém vhodný pro řízení firem. Poskytuje dokonalý servis od řízení skladových procesů přes e-shop a správu maloobchodních prodejen až po backoffice. Společnost Health Academy jejím zavedením plánuje zrychlit a ještě více zefektivnit veškeré logistické procesy, čímž potvrzuje svou strategii neustále zvyšovat standart služeb jak pro zákazníky vlastního e-shopu či velkoobchodní partnery, tak také coby poskytovatel fulfillmentových služeb pro zákazníky dalších provozovatelů e-shopů.  

Snižujeme náklady

Díky zavedení Labda-sys je možné optimalizovat a zjednodušit všechny procesy, což v konečném důsledku vede jak úsporám časovým, tak také finančním. Veškerá pracovní rozhraní jsou velice intuitivní a jednoduchá, takže zaměstnanci jsou vedeni krok za krokem, čímž se eliminuje chybovost. Díky logování je možné na základě stanovených parametrů odměňovat zaměstnance podle jejich skutečného výkonu, že vede k jejich vyšší motivaci. Podle aktuální objemů práce systém zaměstnancům určuje, jakou práci mají vykonávat, takže nedochází ke zbytečným prostojům.

Hlídáme expirace

Díky práci s rozměry a váhou produktů je možné optimálně využít prostor skladu a díky snadné modifikaci systému a jeho škálovatelnosti je možné také velice snadno zvládnout práci s obměnou či rozšiřováním sortimentu. K výhodám, které systém nabízí, patří mimo jiné hlídání expirací, kdy systém podle nastavených preferencí a díky různé práci s vyskladňováním zajistí, aby nedocházelo ke zbytečným expiracím, a tedy ztrátám. Velká výhoda spočívá v tom, že systém funguje on-line, a není třeba nic instalovat.

Kompatibilita se stávajícími systémy

K dalším přednostem systému patří součinnost se stávajícími, případně budoucími systémy, jako je Pohoda nebo Shoptet. Díky tomu může zpracování objednávek probíhat zcela automaticky, přičemž pracovníci skladu mají k dispozici veškeré potřebné údaje na mobilních PDA a pro expresní logistiku vznikají v pickovacích prostorách Health Academy mobilní pracoviště. Ta celý proces ještě dále urychlí, takže spolu se společností Wolt tak Health Academy může rozšířit nabídku doručení „fast delivery“, kdy je zboží u zákazníka již do 90 minu.

Zkvalitnění služeb pro fulfillment

Moderní balicí stanoviště vybavená dotykovými obrazovkami spolu s optimalizací procesů přispívají ke zrychlení expedice až o 80 %. To už nyní oceňují nejen koneční spotřebitelé, ale také velkoobchodní partneři a zákazníci, kterým společnost Health Academy nabízí své fulfillmentové služby. Díky sysému Labda-sys je nyní velice jednoduché reportovat skladové zásoby a provádět průběžné elektrizované inventury.

Zvyšování standardů a ochrana přírody

Zefektivnění procesů nyní umožňuje násobné zvýšení kapacity příjmu objednávek. „Věříme, že implementací systému Lamb-sys vyjdeme vstříc potřebám našich obchodních partnerů a zákazníků, a díky digitalizaci, která takovéto procesy umožňuje, přispějeme také k vyšší efektivitě a následným úsporám našim i našich partnerů. Věříme také že vyšší efektivita přispěje ke snížení uhlíkové stopy, čímž naplňujeme náš závazek chránit přírodu, potažmo celou naši planetu,“ uzavírá Michal Valent, Co-founder and owner, Health Academy.

Na hlavní stranu →